About Us

Passion may be a friendly or eager interest in or admiration for a proposal,
cause, discovery, or activity or love to a feeling of unusual excitement.

What we really do?

บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2552 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ตกแต่งร้านค้า ผลิตสื่อโฆษณา ณ จุดขาย จัดจำหน่ายอุปกรณ์ออกบูธแบบพับเก็บได้ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิงค์เจ็ทและดิจิตอลคุณภาพสูง การแปรรูปวัสดุอะคริลิค พลาสติก ไม้ และโลหะ ผลิตงานป้ายโฆษณา งานบูธโครงสร้าง ชั้นโชว์ โชว์รูมสินค้า ดิสเพลย์โชว์สินค้า booth และ Exhibition

Our Vision

เรามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และเราเชื่อว่าธุรกิจที่ยั่งยืน แข็งแรง สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้คือ “คู่ค้า” ที่ไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพของกันและกัน เราพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และพัฒนาไปพร้อม ๆ กับลูกค้า โดยคำนึงอยู่เสมอว่า เรามีหน้าที่สนับสนุนให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และนั้นคือ “เป้าหมายของเรา”

History of Beginning

บริษัท ไอเดีย แอด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2008 โดยการเริ่มต้นก่อตั้งด้วยความชอบในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของทางผู้บริหาร และเล็งเห็นโอกาศทางด้านธุรกิจ จึงได้ก่อตั้งบริษัท IDEA AD ขึ้นมา โดยชื่อมีความหมายตรงตัวคือ Idea + Advertising นั้นก็คือเราจะสร้างสรรค์ สินค้าที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้กับงานโฆษณา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน