MADE TO ORDER

รับผลิตชิ้นงานตามแบบ

ไม่จำกัดจำนวน รองรับการผลิตจำนวนมาก !!

เรารับผลิตชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ (Made to order) ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทีมแบบ ที่จะคถอดแบบของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุให้กับลูกค้าในเบื้องต้น เกี่ยวกับความสวยงาม แข็งแรง ตรงกับวัตถุระสงค์ของลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้เรายังมีทีมช่างที่มีทักษะในการตัดงาน ดัดงาน ประกอบชิ้นงานเป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ชิ้นงานที่ดี และที่สำคัญตรงตามเวลาที่กำหนด

และที่สำคัญรองรับการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีจำนวนมากพอ อาทิเช่น เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องซีเอ็นซี เครื่องพิมพ์ระบบยูวี เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ททั้ง indoor และ outdoor สะดวก ครอบคลุมและครบวงจร

ส่วนหนึ่งของผลงานของเรา

Portfolio with this ID doesn't exist.

สินค้าในหมวดนี้