, ,

ACRYLIC PHOTO (BOOK STYLE)


Compare

รหัสสินค้า DBS 4×4/DBS 6×4/DBS 8×6/DBS A 4/DBS A 5

ACRYLIC PHOTO (BOOK STYLE)

กรอบรูปอะคริลิคใส แบบตั้งโต๊ะ  เหมาะสำหรับการใส่รูปภาพโชว์

สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 5 ขนาด


  1.  รหัส  DBS 4×4       4 x 4 ” ราคา  84.-
  2.  รหัส  DBS 6×4       6 x 4 ” ราคา  104.-
  3.  รหัส  DBS 8×6       8 x 6 ” ราคา  170.-
  4.  รหัส  DBS A4         21 x 29.7 ซม.  ราคา  295.-
  5.  รหัส  DBS A5          14.8 x 21 ซม.  ราคา  130.-

Specifications

วัสดุ (Material) : อะคริลิค

สี (Color) : ใส

ขนาด (Size) : 4 x 4 ” /6 x 4 ” / 8 x 6 ” /21 x 29.7 ซม. /14.8 x 21 ซม.

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใช้สำหรับใส่รูปภาพ

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ :   Acrylic (Book Style)  สามารถปรับเปลี่ยนตามรูปภาพที่ใช้ หรือ ตามการใช้งานของลูกค้า   ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า DBS 4×4/DBS 6×4/DBS 8×6/DBS A 4/DBS A 5

Specifications
วัสดุ (Material)
 : อะคริลิค
สี (Color) : ใส
ขนาด (Size) : 4 x 4 “/6 x 4 ” / 8 x 6 ” /21 x 29.7 ซม. /14.8 x 21 ซม.
ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใช้สำหรับใส่รูปภาพ
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น