, , ,

BRANDBOX BLOCK DISPLAY ( POTRAIT RECTANGLE )


Compare

รหัสสินค้า BDPR- 101520/BDPR- 801515

BRANDBOX BLOCK  DISPLAY ( POTRAIT RECTANGLE )

ป้ายชื่อสินค้าอะคริลิคใส แบบตั้งโต๊ะเหมาะสำหรับใส่ชื่อแบรนด์สินค้า

สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 2 แบบ


  1.  รหัส BDPR-101520    20 x 1.5 x 20  ซม.    ราคา  249.-
  2.  รหัส BDPR-801515    20 x 1.5 x 15  ซม.     ราคา  169.-

Specifications

วัสดุ (Material) : อะคริลิค

สี (Color) : ใส

ขนาด (Size) : 10 x 1.5 x 20 ซม. /8 x 1.5 x 15 ซม..

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใส่ป้ายชื่อสินค้า

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ : Brandbox Block Display (Round Slope)  สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดป้ายชื่อแบรนด์สินค้า  ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า  BDPR – 101520 /BDPR – 801515

Specifications
วัสดุ (Material)
 : อะคริลิค
สี (Color) : ใส
ขนาด (Size) :  10 x 1.5 x 20 ซม. /8 x 1.5 x 15 ซม.
ลักษณะการใช้งาน(Usability) :เพื่อใส่ป้ายชื่อสินค้า
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น