,

BRANDBOX BLOCK ( RECTANGLE SLOPE )


Compare

รหัสสินค้า BDRS- 1552 

BRANDBOX BLOCK  ( RECTANGLE SLOPE )

ป้ายชื่อสินค้าอะคริลิคใส แบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับใส่ชื่อแบรนด์สินค้า

สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 1 แบบ


  1.  รหัส BDRS-1552    15 x 5 x 2  ซม.    ราคา  115.-

Specifications

วัสดุ (Material) : อะคริลิค

สี (Color) : ใส

ขนาด (Size) : 15 x 5 x 2 ซม.

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใส่ป้ายชื่อสินค้า 

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ : Brandbox Block  (Rectangle Slope)  สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดป้ายชื่อแบรนด์สินค้า  ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า  BDRS – 1552

Specifications
วัสดุ (Material)
: อะคริลิค
สี (Color) : ใส
ขนาด (Size) :  15 x 5 x 2 ซม.
ลักษณะการใช้งาน(Usability) :เพื่อใส่ป้ายชื่อสินค้า             
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

Size