COUNTER DISPLAY


Compare

รหัสสินค้า  CT-03

COUNTER DISPLAY

เคาน์เตอร์โชว์สินค้าอะคริลิค เหมาะสำหรับการโชว์สินค้า   สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 1  แบบ


  1.  รหัส  CT-03    25 x 20 x 25 ซม.  ราคา     1,840.-

Specifications วัสดุ (Material) : Acrylic /Hip

สี (Color) : ตามความต้องการของลูกค้า

ขนาด (Size) : 25 x 20 x 25 ซม.

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใช้สำหรับโชว์สินค้า

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ : Counter Display  สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามสินค้าที่โชว์   หรือ ตามความเหมาะสมของการใช้งานสินค้า  ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนทำการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า   CT-03

Specifications
วัสดุ (Material)
 : Acrylic /Hip
สี (Color) : ตามความต้องการของลูกค้า
ขนาด (Size) : 25 x 20 x 25 ซม.
ลักษณะการใช้งาน(Usability) : เพื่อใช้สำหรับโชว์สินค้า
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น
หมวดหมู่: