FLOOR DISPLAY RACK SHELF STAND -(2 SIDE )


Compare

รหัสสินค้า FDRS2(4)-8090120/FDRS2(4)-8090150/FDRS2(5)-8090180/FDRS2(5)-8090200

FLOOR DISPLAY RACK SHELF STAND -(2 SIDE )

ชั้นวางสินค้า แบบสองหน้า เหมาะสำหรับแขวนสินค้า /โชว์สินค้า/วางสินค้า  สามารถปรับเปลี่ยนสีได้  มีแบบ 4 ชั้น และ 5 ชั้น                                                   สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 4 ขนาด


  1. รหัส FDRS2(4)-8090120  80 x 90 x 120 ซม.
  2. รหัส FDRS2(4)-9090150  80 x 90 x 150 ซม.
  3. รหัส FDRS2(5)-9090180  80 x 90 x 180 ซม.
  4. รหัส FDRS2(5)-9090200  80 x 90 x 200 ซม.

Specifications วัสดุ (Material) : เหล็ก

สี (Color) : ขาว

ขนาด (Size) : 80 x 90 x 120 ซม./80 x 90 x 150 ซม./80 x 90 x 180 ซม./80 x 90 x 200 ซม.

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใช้แขวนสินค้า /โชว์สินค้า/วางสินค้า

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ :  Floor Display rack Shelf Stand -(2 Side)สามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือสีตามการใช้งานของตัวสินค้าที่ใช้  ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนทำการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า FDRS2(4)-8090120/FDRS2(4)-8090150/FDRS2(5)-8090180/FDRS2(5)-8090200

Specifications
วัสดุ (Material) : เหล็ก
สี (Color) : ขาว
ขนาด (Size) :  80 x 90 x 120 ซม./80 x 90 x 150 ซม./80 x 90 x 180 ซม./80 x 90 x 200 ซม.
ลักษณะการใช้งาน(Usability) :เพื่อใช้แขวนสินค้า /โชว์สินค้า /วางสินค้า
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น