, ,

MAGNETIC ACRYLIC (WHITE BACKGROUND)


Compare

รหัสสินค้า DMW 4×4/DMW 6×4/DMW 8×6

MAGNETIC ACRYLIC (WHITE BACKGROUND)

กรอบรูปอะคริลิคใส แบบตั้งโต๊ะ  เหมาะสำหรับการใส่รูปภาพโชว์

สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 3 ขนาด


  1.  รหัส DMW4x4      4 x 4 ” ราคา  439.-
  2.  รหัส DMW6x4      6 x 4 ” ราคา  519.-
  3.  รหัส DMW8x6      8 x 6 ” ราคา  819.-

Specifications

วัสดุ (Material) : อะคริลิค

สี (Color) : ใส

ขนาด (Size) : 4 x 4 “/6 x 4 “/ 8 x 6 ”

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใช้สำหรับใส่รูปภาพ

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ :  Magnetic Acrylic (With Backround)  สามารถปรับเปลี่ยนตามรูปภาพที่ใช้ หรือ ตามการใช้งานของลูกค้า   ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า DMW 4×4/DMW 6×4/DMW 8×6

Specifications
วัสดุ (Material)
 : อะคริลิค
สี (Color) : ใส
ขนาด (Size) : 4 x 4 “/6 x 4 “/ 8 x 6 ”
ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใช้สำหรับใส่รูปภาพ
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น