PANAL SYSTEM 1


Compare

รหัสสินค้า PS-01

PANEL SYSTEM 1

บอร์ดประชาสัมพันธ์  สำหรับกิจกรรมนิทรรศการ โชว์สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ แผ่นติดงานเป็นแผ่นไม้เคลือบ สีน้ำตาล

สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 1 แบบ


  1.  รหัส PS-01   กรอบ 60 x 90 ซม./แผ่น- งานพิมพ์ 57 x 87 ซม./แผ่น   ราคา  15,500.-
       

Specifications

วัสดุ (Material) : Aluminium/Wood

สี (Color) : เงิน

ขนาด (Size) : กรอบ 60 x 90 ซม./แผ่น- งานพิมพ์ 57 x 87 ซม./แผ่น

ลักษณะการใช้งาน (Usability) :  ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการ โชว์สื่อโฆษณาการ

ตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ :  PANEL SYSTEM 1    สามารถปรับเปลี่ยนระดับความสูงต่ำของลักษณะการใช้งานได้ตามความเหมาะสม  ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนการสั่งซื้อ

หมายเหตุด้านราคา : ราคารวมค่างานพิมพ์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า PS-01

Specifications
วัสดุ (Material) : Aluminium/Wood
สี (Color) : เงิน
ขนาด (Size) : กรอบ 60 x 90 ซม./แผ่น- งานพิมพ์ 57 x 87 ซม./แผ่น
ลักษณะการใช้งาน (Usability) : ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการ โชว์สื่อโฆษณา
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถเปลี่ยนงานพิมพ์ได้เมื่อต้องการ

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น
หมวดหมู่: