PORTRAIT T SHAPE (WITH BASED)


Compare

รหัสสินค้า    TPTB-A4 / TPTB-A5 / TPTB-A4/3 /TPTB-A6 / TPTB-A7 

PORTRAIT T SHAPE (WITH BASED)

ป้ายอะคริลิคใส เหมาะสำหรับการใส่ป้ายสื่อโฆษณาสินค้า สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 5 ขนาด


  1.  รหัส TPTB-A4       5 x 21 ซม.      ราคา  200.-
  2.  รหัส TPTB-A4/3   5 x 14.8ซม.   ราคา  89.-
  3.  รหัส TPTB-A5        5 x 10 ซม.     ราคา  114.-
  4.  รหัส TPTB-A6       13 x 10.5 ซม. ราคา  62.-
  5.  รหัส TPTB-A7        3 x 7.4 ซม.     ราคา 36.-

Specifications วัสดุ (Material) : อะคริลิค

สี (Color) : ใส

ขนาด (Size) :5 x 21 ซม./5 x 14.8ซม. /5 x 10 ซม. / 13 x 10.5 ซม.  /3 x 7.4 ซม. (2 mm.)

ลักษณะการใช้งาน (Usability) :เพื่อใส่แผ่นป้ายสื่อโฆษณาสินค้า

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ :  Portrain T Shape ( With Based) สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามการใช้งานของแผ่นป้ายโฆษณาสินค้า  ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนทำการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า TPTB-A4 / TPTB-A5 / TPTB-A4/3 /TPTB-A6 / TPTB-A7

Specifications
วัสดุ (Material)
: อะคริลิค
สี (Color) : ใส
ขนาด (Size) : 5 x 21 ซม./5 x 14.8ซม. /5 x 10 ซม. / 13 x 10.5 ซม. /3 x 7.4 ซม.
ลักษณะการใช้งาน(Usability) :เพื่อใส่แผ่นป้ายสื่อโฆษณาสินค้า                
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

หมวดหมู่:
Size

, , , ,