, ,

SLIM LIGHT BOX


Compare

รหัสสินค้า SLB-A1

SLIM LIGHT BOX

กล่องไฟค  แขวนติดผนัง หรือ แบบแขวน แสดงเป็นป้ายต่างๆในซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านค้าต่างๆ  ห้างช้อปปิ้งมอลล์ โรงแรม  ภัตตาคาร  ผนังอาคารสำนักงานและอื่นๆ


  1.  รหัส CLB-A0   ราคาต่อตารางเมตร   ตารางเมตรละ   9,800.-
  2. รหัส CLB-A0    ราคาต่อตารางเมตร   ตารางเมตรละ         450.-

Specifications วัสดุ (Material) : อะคริลิค / อะลูมิเนียม

สี (Color) : ใส

ขนาด (Size) : ตามที่ลูกค้าต้องการ(ราคารขายต่อตารางเมตร)

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใช้แสดงป้ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านค้าต่างๆ  ห้างช้อปปิ้งมอลล์ โรงแรม  ภัตตาคาร  ผนังอาคารสำนักงานและอื่นๆ

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ : SLIM LIGHT BOX สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามแผ่นรายการสินค้า หรือ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน  ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนทำการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคารวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า SLB-A1

Specifications
วัสดุ (Material)
: อะคริลิค
สี (Color) : ดำ
ขนาด (Size) : ตามที่ลูกค้าต้องการ(ราคารขายต่อตารางเมตร)
ลักษณะการใช้งาน(Usability) : เพื่อใช้แสดงป้ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านค้าต่างๆ  ห้างช้อปปิ้งมอลล์ โรงแรม  ภัตตาคาร  ผนังอาคารสำนักงานและอื่นๆ
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

  

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น