,

TABLE POSTER STAND (PORTRAIT)


Compare

รหัสสินค้า   PTP-A4  / PTP-A5  

TABLE POSTER STAND (PORTRAIT)

ป้ายอะคริลิคใสตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับการใส่สื่อโฆษณาสินค้า ใช้เป็นแท่นวางโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ใช้แสดงสินค้า หรือ งาน Event ต่างๆ โดดเด่นด้วยภาพ กราฟฟิก สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 2 ขนาด


  1.  รหัส PTP-A4    22 x 30 x 40 ซม.  ราคา   1,200.-
  2.  รหัส PTP-A5    16 x 20 x 60 ซม.  ราคา    720.- 

Specifications วัสดุ (Material) : อะคริลิค / แม่เหล็ก (S1) เป็นอะคริลิคประกบ  (S2) เป็นแบบแม่เหล็กประกบ

สี (Color) : ใส

ขนาด (Size) : 22 x 30 x 40 ซม./16 x 20 x 60 ซม.

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใส่สื่อโฆษณาสินค้า / ใช้เป็นแท่นวางโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ใช้แสดงสินค้า หรือ งาน Event ต่างๆ

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ : Table Poster Stand (Portrait)  สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามแผ่นป้ายสื่อโฆษณาสินค้า   ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนทำการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

 รหัสสินค้า   PTP-A4  / PTP-A5 

Specifications
วัสดุ (Material)
: อะคริลิค / แม่เหล็ก  (S1) เป็นอะคริลิคประกบ  (S2) เป็นแบบแม่เหล็กประกบ
สี (Color) : ใส
ขนาด (Size) : 22 x 30 x 40 ซม./16 x 20 x 60 ซม.
ลักษณะการใช้งาน(Usability) :เพื่อใส่สื่อโฆษณาสินค้า /ใช้เป็นแท่นวางโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ใช้แสดงสินค้า หรือ งาน Event ต่างๆ     
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

Size

,