TRIANGLE SHAPE (SCREEN S2)


Compare

รหัสสินค้า TTS2-A4 /TTS2-A4/3/ TTS2-A5 /TTS2-A6

TRIANGLE SHAPE (SCREEN S2)

ป้ายอะคริลิคใส เหมาะสำหรับการใส่ป้ายสื่อโฆษณาสินค้า สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 4 ขนาด


  1.  รหัส TTS2-A4         21  x 29.7 ซม.    ราคา  310.-
  2.  รหัส TTS2-A4/3     9.9 x 21  ซม.      ราคา  120.-
  3.  รหัส TTS2-A5        14.8 x 21 ซม.       ราคา  160.-

Specifications วัสดุ (Material) : อะคริลิค

สี (Color) : ใส

ขนาด (Size) :21 x 29.7 ซม./9.9 x 21 ซม./14.8 x 21 ซม./10.5 x 14.8 ซม. /7.4 x 10.5 ซม.

ลักษณะการใช้งาน (Usability) :เพื่อใส่แผ่นป้ายสื่อโฆษณาสินค้า

การตกแต่ง (Decoration) : งานสกรีน 2 สี (บริเวณฐาน มีโลโก้ทั้ง 2 ด้าน)

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ :  Triangle Shape (Screen S2) สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามการใช้งานของแผ่นป้ายสื่อโฆษณาสินค้า  ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนทำการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคาไม่รวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า TTS2-A4 /TTS2-A4/3/ TTS2-A5 /TTS2-A6 

Specifications
วัสดุ (Material)
: อะคริลิค
สี (Color) : ใส
ขนาด (Size) : 21 x 29.7 ซม./9.9 x 21 ซม./14.8 x 21 ซม./10.5 x 14.8 ซม.  (บริเวณฐาน มีโลโก้ทั้ง 2 ด้าน)
ลักษณะการใช้งาน(Usability) :เพื่อใส่แผ่นป้ายสื่อโฆษณาสินค้า                 
การตกแต่ง (Decoration) : งานสกรีน 2 สี

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

หมวดหมู่:
Size

, , ,