,

WALL POSTER KIT


Compare

รหัส HPW-A1/HPW-A2/TTB-A3/HPW-A4

WALL POSTER KIT

อะคริลิคใสแบบแขวน เหมาะสำหรับการใส่สื่อโฆษณา ป้ายสินค้า   สินค้ามีให้เลือกขนาดมาตราฐาน 4  ขนาด


  1.  รหัส HPW-A1    59.4 x 84.1 ซม. มีแผ่นโฆษณา 1 แผ่น ราคา   4,865.-
  2.  รหัส HPW-A2    42 x 59.4 ซม. มีแผ่นโฆษณา 2 แผ่น ราคา     6,870.-
  3.  รหัส TTB- A3      29.7 x 42 ซม. มีแผ่นโฆษณา 3 แผ่น ราคา     6,015.-
  4.  รหัส HPW-A4    21 29.7 ซม.  มีแผ่นโฆษณา 4 แผ่น ราคา     5,750.-

Specifications

วัสดุ (Material) : อะคริลิค

สี (Color) : ใส  

ขนาด (Size) : 59.4 x 84.1 ซม. / 14.8 x 21 ซม. /29.7 x 42 ซม. /21 x 29.7 ซม.

ลักษณะการใช้งาน (Usability) : เพื่อใช้สำหรับการใส่สื่อโฆษณา ป้ายสินค้า

การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

หมายเหตุด้านผลิตภัณฑ์ :  Wall Poster Kit สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามป้สยสื่อโฆษณาที่ใช้ หรือ ตามความเหมาะสมของการใช้งานสินค้า   ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ก่อนทำการสั่งซื้อ
หมายเหตุด้านราคา : ราคารวมค่าสติกเกอร์ / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ไม่รวมค่าจัดส่ง

รหัสสินค้า  HPW-A1/HPW-A2/TTB-A3/HPW-A4

Specifications
วัสดุ (Material) : 
อะคริลิค

สี (Color) : ใส 
ขนาด (Size) : 59.4 x 84.1 ซม. / 14.8 x 21 ซม. /29.7 x 42 ซม. /21 x 29.7 ซม.
ลักษณะการใช้งาน(Usability) : เพื่อใช้สำหรับการใส่สื่อโฆษณา ป้ายสินค้า 
การตกแต่ง (Decoration) : สามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์

**** รูปภาพสินค้าเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
Size

, , ,